Процалцитонин тест

  • Procalcitonin Test

    Процалцитонин тест

    ПРЕДМЕТНА УПОТРЕБА СтронгСтеп® Процалцитонин тест је брзи имунохроматографски тест за полуквантитативну детекцију процалцитонина у хуманом серуму или плазми. Користи се за дијагнозу и контролу лечења тешке бактеријске инфекције и сепсе. УВОД Прокалцитонин (ПЦТ) је мали протеин који садржи 116 аминокиселинских остатака са молекулском тежином од приближно 13 кДа, што су први описали Моуллец и сар. 1984. ПЦТ се нормално производи у Ц-цел ...